top of page

מקבלים עשרות של דואר ספאם ביום?שולחים כזה?פסק הדין הזה צריך לעניין אתכם

פסק דין חדש בענין "חוק הספאם" מחדד את החובות של משגר הפרסומת ושל מי שמבקש להפסיק לקבל אותה.

התובע נרשם בעבר לשירות עסקי של פייסבוק וקיבל מהם דוא"לים שיווקיים. לאחרונה הוא ביקש להפסיק את קבלת הדוא"לים ושלח לפייסבוק הודעה עם בקשה להפסיק את קבלת הפרסומות. פייסבוק השיבה לו כי אין בעיה להפסיק את קבלת הדוא"לים וביקשה ממנו ללחוץ על לינק ההסרה שבתחתית הדוא"ל. אלא שאותו אדם התעקש שהוא לא צריך ללחוץ על לינק ההסרה והתעקש דווקא לבטל את הדוא"לים על ידי שליחת הודעה. משלא הוספק משלוח הדוא"לים הוא הגיש תביעה כנגד פייסבוק. בבית המשפט לתביעות קטנות (ואחר כך במחוזי) דחו את התביעה בטענה שהתובע הסכים לקבל את הדוא"לים וכי לא הוכיח אחרת ובנוסף כי הדוא"לים כלל לא היו דבר פרסומת. בית המשפט העליון בחן את המקרה וקבע כי מדובר בדבר פרסומת בשל האופי הכללי של ההודעות שנועדו כדי לגרום לנמענים לרכוש מוצרים של פייסבוק. משכך נקבע גם כי היה על פייסבוק לציין על הודא"לים כי מדובר בפרסומות דבר שהיא לא עשתה. הוא גם קבע כי נמען, באופן כללי, רשאי לבחור כיצד לשלוח את ההודעה על הרצון להפסיק לקבל פרסומות. יחד עם זאת באותו מקרה בית המשפט העליון קבע שהתנהגות התובע לא היתה בתום לב כאשר התעקש לא ללחוץ על לינק ההסרה ולכן נשלל ממנו הפיצוי הן בגין שליחת הפרסומות לאחר בקשתו להפסיק לקבלן והן בגין העובדה שהדוא"לים נשלחו ללא סימון שהם פרסומת. יחד עם זאת נקבע כי התנהגותו של התובע שהתעקש שלא ללחוץ על הלינק של ההסרה עולה כדי חוסר תום לב ולכן בית המשפט שלל את הפיצוי שמגיע לו. חשוב לציין שבאותו מקרה פייסבוק לא התעלמה מהבקשה שלו אלא ענתה לו וביקשה ממנו ללחוץ על אותו קישור להסרה. בית המשפט קבע כי יתכן שיהיו מקרים בהם לא ניתן יהיה להפנות רק ללחצן ההסרה ועל המפרסם יהיה להתחשב בבקשה שנשלחה על ידי הנמען בדרך שבחר. לכן גם כמפרסם וגם כמי שמקבל פרסומות עלינו להפעיל בשיקול דעת ובתום לב את הזכויות שלנו ולפעמים עמידה דווקנית תוביל לתוצאה הפוכה.

אם יש לכם שאלות בעניינים אלה מוזמנים להתייעץ.


bottom of page