Recent Posts

Archive

Tags

הוצאת עובד לחל"ת עקב משבר מגפת הקורונה

להלן נקודות עיקריות בעניין הוצאת עובדים לחל"ת על ידי המעסיק בעקבות משבר הקורונה. א. הוצאה לחל"ת מעביד רשאי להוציא עובד לחל"ת עובד שיצא לחל"ת ביוזמת המעביד זכאי להתפטר בדין מפוטר – אך העובד צריך להתריע בפני המעביד כי בדעתו להתפטר במקרה כזה. המעביד חייב לשלם בחודשיים הראשונים בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור העובד. (המעביד יכול בהמשך לקזז משכרו של העובד). המעביד לא חייב בתשלומי פנסיה וקרן השתלמות לעובד בתקופת החל"ת אך יש לדווח לקופות על הפסקת התשלומים. התקופה הראשונה של 14 ימים בחל"ת נחשבת לצורך חישוב פיצויי פיטורין (בסיום העבודה). התקופה שלאחר 14 ימים לא תחשב כרצף עבודה. עובד זכאי לחזור ולעבוד באותם התנאים שהיו ערב יציאתו לחל"ת. שינוי בתפקיד איננו בהכרח עילה להתפטרות בדין מפוטר ויש לבחון אם הדבר

 

Address

ויצמן 73, תל אביב

Contact

Follow

972-54-6655369

153-54-6655369

©2017 by ביטון מור עורכי דין ונוטריון. Proudly created with Wix.com